logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

monetarisering
ontwikkeling waarbij betaalde zorg de vrijwillig verleende zorg vervangt  

© 2021 Stimulansz