logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

wijkservicecentra
wijkvoorzieningen gericht op de hele wijkbevolking of met name voor ouderen, waar verschillende vormen van zorg, gezondheidszorg, praktische dienstverlening en/of ontmoeting aangeboden worden, zowel op commerciële als niet-commerciële basis; afhankelijk van de locatie en omvang van de wijk varieert het aanbod; hebben soms ook de functie van lokaal loket
Ook wel
dienstencentra
steunstees
Algemener begrip
woonservicegebieden
Zie ook
dienstenpakketten
praktische dienstverlening
Wmo-loketten
 

© 2021 Stimulansz