logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"A"

aanvullend vervoer
1. aanvullend op openbaar vervoer of taxivervoer 2. collectief vervoer georganiseerd door gemeenten volgens de Wmo voor mensen met een beperking en ouderen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer
Algemener begrip
doelgroepenvervoer
praktische dienstverlening
vervoersvoorzieningen
Specifieker begrip
bovenregionaal vervoer
deeltaxi's
 

© 2021 Stimulansz