logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

professionele alarmopvolging
onplanbare zorg geleverd door professionele hulpverleners aan mensen die door activatie van een alarmeringssysteem in hun woning aangegeven hebben in nood te verkeren
Ook wel
professionele achterwacht
Algemener begrip
onplanbare zorg
personenalarmering
 

© 2021 Stimulansz