logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

woonzorg
voorzieningen voor ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken en psychiatrische patiënten en cliënten, gericht op (zo lang mogelijk) zelfstandig wonen, waarbij het aanbod tussen wonen, zorg en service gescheiden is; klanten hebben afzonderlijke huur- of koopovereenkomsten, zorgcontracten en serviceabonnementen
Ook wel
verzorgd wonen
woon-zorgvoorzieningen
Algemener begrip
wonen
Specifieker begrip
woon-zorgarrangementen
woon-zorgcentra
woon-zorgzones
Zie ook
onplanbare zorg
scheiden wonen zorg
vraagsturing
wonen zorg welzijn
woonbegeleiding
zelfstandig wonen
zorgwoningen
 

© 2021 Stimulansz