logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"O"

ontschotting
ontwikkeling waarbij bestaande scheidingen tussen bijvoorbeeld werkterreinen of geldstromen worden opgeheven; in de zorg leidt ontschotting bijvoorbeeld tot samenwerking tussen verschillende instellingen of tussen verschillende soorten zorg
Zie ook
ketenzorg
vermaatschappelijking van de zorg
wonen zorg welzijn
 

© 2021 Stimulansz