logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

patiëntenorganisaties
organisaties voor en (vaak ook) door mensen met een bepaalde ziekte of aandoening; hebben taken als lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting en vertegenwoordiging bij de overheid
Opmerking
voor belangenorganisaties voor (ex-)psychiatrische patiënten of cliënten zie cliëntenorganisaties
Algemener begrip
pg-organisaties
 

© 2021 Stimulansz