logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"O"

ouderenpsychiatrie
onderdeel van de psychiatrie dat zich bezighoudt met psychische stoornissen bij ouderen, zoals dementie, psychosen, depressie enz.
Opmerking
voor de specialisatie binnen de geriatrie gericht op aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens op hogere leeftijd zie psychogeriatrie
Ook wel
gerontopsychiatrie
Algemener begrip
psychiatrie
Zie ook
psychogeriatrische zorg
 

© 2021 Stimulansz