logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"T"

thuiszorg
eerstelijnszorgvoorziening die verpleging en verzorging in de thuissituatie biedt aan chronisch zieken, mensen met een beperking, ouderen en mensen die daar tijdelijk behoefte aan hebben, en die vaak kraamzorg, jeugdgezondheidszorg 0-4-jarigen, voedingsvoorlichting en dieetadvisering, praktische dienstverlening zoals maaltijdvoorziening, mantelzorgondersteuning, uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen, preventie en voorlichting levert
Opmerking
gebruikt voor professionele zorg vanuit thuiszorginstellingen; voor verzorging, begeleiding en ondersteuning van mensen in de thuissituatie door vrijwilligers zie vrijwillige thuiszorg; voor verzorging, begeleiding en ondersteuning van mensen in de thuissituatie door familieleden of vrienden zie mantelzorg; voor zorg thuis in het algemeen zie zorg thuis
Algemener begrip
langdurige zorg
Specifieker begrip
hulp bij het huishouden
onplanbare zorg
psychiatrische thuiszorg
wijkverpleging
Zie ook
dagstructurering
mantelzorgondersteuning
praktische dienstverlening
verpleegzorg
zorg thuis
 

© 2021 Stimulansz