logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

VPTZ
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg; (organisaties van) vrijwilligers die tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase en hun familieleden
Ook wel
VPTZ-organisaties
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Algemener begrip
vrijwilligersorganisaties
Zie ook
palliatieve zorg
terminale zorg
 

© 2021 Stimulansz