logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgplicht
wettelijke verplichting tot het geven of leveren van zorg, bijvoorbeeld in de Zvw de verplichting voor zorgverzekeraars om de zorg uit het verzekeringspakket aan de verzekerde te leveren in natura of met vergoeding van de kosten; in de Wft de verplichting voor bemiddelaars en aanbieders van financiële producten om goede informatie te verstrekken en na te gaan of het product bij de klant past; in het passend onderwijs de verplichting voor schoolbesturen in het basis-, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs dat de school waar ouders hun kind aanmelden verantwoordelijk is voor het zelf aanbieden, dan wel zoeken naar een manier om elke aangemelde of toegelaten leerling het passende onderwijs en de ondersteuning te bieden die nodig is om onderwijs te volgen, onder meer door samenwerking met organisaties voor maatschappelijke ondersteuning, gezondheidszorg en jeugdzorg; het middelbaar beroepsonderwijs krijgt ook een zorgplicht, maar is zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van het ondersteuningsaanbod
Zie ook
zorgverantwoordelijkheid
 

© 2021 Stimulansz