logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

valpreventie
alle maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van valongevallen, op het verkleinen van de schade van een val en op het verminderen van de angst voor vallen; onder meer door trainingen, voorlichtingsmateriaal, het stimuleren van bewegen en verantwoord medicijngebruik en verbetering van de woonomgeving of hulpmiddelen  

© 2021 Stimulansz