logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

psychogeriatrische thuiszorg
psychiatrische zorg thuis aan dementerende ouderen of ouderen met (langdurige) psychiatrische problematiek om crisis of opname te voorkomen
Algemener begrip
psychiatrische thuiszorg
psychogeriatrische zorg
 

© 2021 Stimulansz