logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

VETC'ers
voorlichters eigen taal en cultuur; consulenten, veelal met een migratieachtergrond, die optreden als intermediair tussen hulpverleners en patiënten of cliënten met een migratieachtergrond en daarmee eventuele taal- en cultuurverschillen overbruggen en die voorlichting in de eigen taal en cultuur geven over onder meer gezondheid, opvoeding en de gezondheidszorg in Nederland
Ook wel
allochtone zorgconsulenten
Algemener begrip
paraprofessionals
Zie ook
VETC
 

© 2021 Stimulansz