logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"S"

slaapwacht
oppas 's nachts ter ontlasting van de mantelzorger, uitgevoerd door beroepskrachten van de (particuliere) thuiszorg of door vrijwilligers
Algemener begrip
respijtzorg
vrijwillige thuiszorg
 

© 2021 Stimulansz