logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"I"

interculturele hulpverlening
hulpverlening die afgestemd is op de niet-Nederlandse culturele achtergrond van cliënten of patiënten
Specifieker begrip
VETC
Zie ook
interculturalisatie
 

© 2021 Stimulansz