logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vrijwillige thuiszorg
verzorging, begeleiding en ondersteuning door vrijwilligers aan mensen die daar in hun thuissituatie behoefte aan hebben; wordt vaak gecoördineerd door vrijwilligerscentrales, maar ook door thuiszorginstellingen
Opmerking
voor verzorging, begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie door familieleden of vrienden zie mantelzorg; voor verpleging, verzorging, begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie door beroepskrachten van thuiszorginstellingen zie thuiszorg
Algemener begrip
vrijwillige zorg
zorg thuis
Specifieker begrip
slaapwacht
thuishulp
thuisverzorging
 

© 2021 Stimulansz