logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"T"

thuishulpcentrales
THC's; vrijwilligersprojecten die praktische diensten (zoals oppas, boodschappen doen, spelen) bieden aan gezinnen met een gehandicapt kind en aan volwassenen met een beperking of chronische aandoening; het zijn zelfstandige organisaties
Ook wel
vrijwillige thuishulporganisaties
Algemener begrip
thuishulp
vrijwilligersorganisaties
Zie ook
steunpunten mantelzorg
vrijwillige hulpdiensten
 

© 2021 Stimulansz