logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"T"

transmurale thuiszorg
zorg- en hulpverlening die thuis wordt verleend door professionele medewerkers uit zorginstellingen zoals thuiszorginstellingen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten
Algemener begrip
zorg thuis
 

© 2021 Stimulansz