logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"L"

lotgenotencontact
contact tussen mensen met een bepaalde beperking, aandoening of problematiek, ter ondersteuning van elkaar; ook voor ouders, partners en naastbetrokkenen
Algemener begrip
zelfhulp
Specifieker begrip
Alzheimer Café
digicafés
inloopvoorzieningen
mantelzorgcafés
psychiatriecafés
Zie ook
belangenorganisaties
lotgenoten
 

© 2021 Stimulansz