logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"N"

naasten
mensen die een directe relatie met een patiënt of cliënt hebben, zoals familie, partners, vrienden of anderen die zich betrokken voelen, en die veelal betrokken zijn bij de zorg en/of hulpverlening rond de patiënt of cliënt in instellingen of in de huiselijke omgeving
Ook wel
naastbetrokkenen
verwanten
Algemener begrip
cliëntsysteem
sociale netwerken
Specifieker begrip
mantelzorgers
 

© 2021 Stimulansz