logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"D"

dementiezorg
zorg voor mensen met dementie, in de thuissituatie, op speciale afdelingen van verpleeg- en verzorgingshuizen of in kleinschalige woonvormen
Ook wel
zorg voor dementerenden
Algemener begrip
psychogeriatrische zorg
thuisverpleging
thuisverzorging
verpleeghuiszorg
verzorgingshuiszorg
Zie ook
dementerenden
kleinschalig wonen
 

© 2021 Stimulansz