logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"F"

familieraden
raden van naasten van cliënten van ggz-instellingen met als doel onder meer het stimuleren van familiebeleid in de instelling, het bewaken van de kwaliteit van de geboden zorg en het vertegenwoordigen van familieleden bij instellingsoverleggen over beleid, organisatie en kwaliteit
Zie ook
familiebeleid
familieorganisaties
 

© 2021 Stimulansz