logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"F"

familiebeleid
beleid in ggz-instellingen dat erop gericht is naasten van de cliënten systematisch te informeren, bij de behandeling te betrekken en ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door het houden van een spreekuur voor de familie en door voorlichting en cursussen aan te bieden
Zie ook
familiebenadering
familieparticipatie
familieraden
psycho-educatie
 

© 2021 Stimulansz