logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"L"

leefplannen
benaming voor zorgplannen waarin in het bijzonder specifiek aandacht is voor de wensen van de cliënt op het gebied van de persoonlijke leefstijl, sociale contacten, vrijetijdsbesteding, dagindeling, de fysieke omgeving en zorg
Zie
zorgplannen
 

© 2021 Stimulansz