logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

ziekenvervoer
1. in het algemeen het vervoer van zieken 2. vervoer per ambulance of ander vervoer, zoals taxi, eigen auto of openbaar vervoer van en naar een medische behandelaar of instelling dat wordt vergoed door de Zorgverzekeringswet (Zvw); zittend ziekenvervoer alleen voor dialysepatiënten, patiënten die immuuntherapie, radiotherapie of chemotherapie krijgen, patiënten die rolstoelafhankelijk zijn, patiënten van wie het gezichtsvermogen zo beperkt is dat zij zich niet zonder begeleiding kunnen verplaatsen en mensen die dagbehandeling ontvangen als onderdeel van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking (geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen); ook voor vervoer van kinderen van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf
Ook wel
zittend ziekenvervoer
Algemener begrip
doelgroepenvervoer
vervoersvoorzieningen
 

© 2021 Stimulansz