logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

ziekenvervoer
1. in het algemeen het vervoer van zieken 2. vervoer per ambulance of ander vervoer, zoals taxi, eigen auto of openbaar vervoer van en naar een medische behandelaar of instelling dat wordt vergoed door de Zorgverzekeringswet (Zvw); zittend ziekenvervoer per taxi, eigen auto of openbaar vervoer alleen voor dialysepatiŽnten, radiotherapie- en chemotherapiepatiŽnten, patiŽnten die rolstoelafhankelijk zijn en patiŽnten van wie het gezichtsvermogen zo beperkt is dat zij zich niet zonder begeleiding kunnen verplaatsen en vervoer van kinderen van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf
Ook wel
zittend ziekenvervoer
Algemener begrip
doelgroepenvervoer
vervoersvoorzieningen
 

© 2019 Stimulansz