logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"J"

jonge mantelzorgers
thuiswonende kinderen of jongeren tot 25 jaar die een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid hebben met ernstige lichamelijke chronische ziekte(n) of beperking(en); daardoor hebben zij vaak taken en verantwoordelijkheden die volgens onze huidige maatstaven niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling, en kan hun opvoeding verstoord raken
Ook wel
JMZ'ers
Maxen
Algemener begrip
mantelzorgers
Specifieker begrip
brusjes
KOPP-KOV
 

© 2021 Stimulansz