logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

participatiesamenleving
samenleving, opvolger van de verzorgingsstaat, waarin de overheid niet meer de burgers van de wieg tot het graf verzorgt, maar ze stimuleert en ruimte geeft om te participeren in de samenleving en een vangnet garandeert als het misgaat; van de burgers wordt eigen verantwoordelijkheid en participatie verwacht
Zie ook
zelfredzaamheid
 

© 2021 Stimulansz