logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

begeleid kamerbewonen
voorziening die aan zelfstandig wonende jongeren een lichte vorm van begeleiding biedt, gericht op het zelfstandig functioneren; het is (vaak) een tijdelijke situatie die de overgang vormt naar zelfstandig wonen
Algemener begrip
begeleid wonen
 

© 2021 Stimulansz