logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

begeleid wonen
vorm van wonen voor verschillende doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking, (ex-)psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden en ex-thuislozen, waarbij zij in een zelfstandige woning of met een aantal andere cliënten in een huis wonen en een aantal uur per dag of per week begeleiding en ondersteuning krijgen
Algemener begrip
wonen
Specifieker begrip
begeleid kamerbewonen
begeleid zelfstandig wonen
Zie ook
woonbegeleiding
 

© 2021 Stimulansz