logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorg thuis
zorg en hulp in de thuissituatie zoals verpleging, verzorging, begeleiding en ondersteuning, uitgevoerd door zowel professionele zorgverleners als door vrijwilligers of mantelzorgers
Opmerking
in het algemeen gebruikt voor zorg thuis; voor zorg thuis uitgevoerd door beroepskrachten van thuiszorginstellingen zie thuiszorg
Ook wel
zorg aan huis
Specifieker begrip
gebruikelijke hulp
mantelzorg
transmurale thuiszorg
verpleeghuiszorg thuis
verzorgingshuiszorg thuis
vrijwillige thuiszorg
wijkverpleging
Zie ook
sleutelbeheer
thuiszorg
zelfstandig wonen
 

© 2021 Stimulansz