logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorg zonder verblijf
Wlz-zorg waarbij de cliënt niet in een instelling verblijft maar thuis een integraal pakket aan zorg ontvangt als zorg in natura via een Volledig Pakket Thuis of een Modulair Pakket Thuis, via een persoonsgebonden budget of een combinatie van pgb en Modulair Pakket Thuis
Algemener begrip
Wlz-zorg
Specifieker begrip
verpleeghuiszorg thuis
 

© 2021 Stimulansz