logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

mantelzorgbeleid
beleid dat gemeenten en instellingen voeren ten aanzien van mantelzorgers, in het bijzonder over ondersteuning van mantelzorgers en het stimuleren van mantelzorg
Algemener begrip
instellingsbeleid
mantelzorgondersteuning
Specifieker begrip
familieparticipatie
 

© 2021 Stimulansz