logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"F"

familievertrouwenspersonen
FVP'en; vertrouwenspersonen voor familieleden en andere naastbetrokkenen van psychiatrische patiŽnten die een brugfunctie vervullen tussen deze naasten en de hulpverleners; ze bieden onder meer een luisterend oor bij problemen, adviseren en ondersteunen in contacten met de hulpverlening, wijzen de weg naar informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden en geven advies over de behandeling en de toepassing van de Wet Bopz
Opmerking
voor vertrouwenspersonen in de ggz voor psychiatrische patiŽnten zelf zie pvp'en
Ook wel
FVP'en
 

© 2019 Stimulansz