logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"F"

familievertrouwenspersonen
FVP'en; vertrouwenspersonen voor familieleden en andere naastbetrokkenen van psychiatrische patiënten die een brugfunctie vervullen tussen deze naasten en de hulpverleners; ze bieden onder meer een luisterend oor bij problemen, adviseren en ondersteunen in contacten met de hulpverlening, wijzen de weg naar informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden en geven advies over de behandeling en de toepassing van de Wet verplichte ggz
Opmerking
voor vertrouwenspersonen in de ggz voor psychiatrische patiënten zelf zie patiëntenvertrouwenspersonen
Ook wel
FVP'en
 

© 2021 Stimulansz