logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

Wmo-loketten
centrale loketten waar wijkbewoners terechtkunnen voor informatie, advies, Wmo- en Jeugdwetaanvragen, bemiddeling en verwijzing op het gebied van wonen, zorg en welzijn; vaak ook informatie en advies over onderwijs, uitkeringen, werk enz.; samenwerkingsverbanden van gemeenten met bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties, woningcorporaties en welzijnsinstellingen; in de praktijk zijn er veel verschillende benamingen voor deze loketten
Ook wel
lokale loketten
loket wonen welzijn en zorg
wijkloketten
wijkwinkels
woon-zorgloketten
WZW-loketten
zorgloketten
Algemener begrip
wonen zorg welzijn
Zie ook
maatschappelijke ondersteuning
wijkservicecentra
Wmo
 

© 2021 Stimulansz