logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

psychosociale problemen
psychische problemen die samenhangen met het dagelijks functioneren
Algemener begrip
psychische problemen
Specifieker begrip
eenzaamheid
stress
Zie ook
sociale uitsluiting
 

© 2021 Stimulansz