logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"O"

onbetaald werk
alle arbeid waar geen geldelijke vergoeding tegenover staat
Specifieker begrip
vrijwilligerswerk
zorgarbeid
 

© 2021 Stimulansz