logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

MEE-organisaties
ondersteuningsorganisaties voor mensen met een beperking (onder wie mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening, een verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis); zij bieden informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking en zijn gericht op integratie van mensen met een beperking in de samenleving
Zie ook
cliëntondersteuning
 

© 2021 Stimulansz