logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"S"

specifieke zorgkosten
extra kosten die van de belastingen afgetrokken kunnen worden, zoals uitgaven voor voorgeschreven medicijnen, extra thuiszorg, extra kleding en beddengoed i.v.m. ziekte of invaliditeit
Zie ook
TSZ
 

© 2021 Stimulansz