logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"S"

spirituele zorg
onderdeel van palliatieve zorg waarbij de zorgverleners aandacht besteden aan de existentiële vragen van een patiënt met een terminale ziekte, de patiënt daarbij begeleiden en zorgen voor crisisinterventie in geval van een existentiële crisis
Algemener begrip
palliatieve zorg
Zie ook
existentiële crisis
levensvragen
spiritualiteit
 

© 2021 Stimulansz