logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

Wet zorg en dwang
Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten; regelt de rechtsbescherming van mensen met dementie of een verstandelijke beperking wanneer zij door zorgverleners in hun vrijheid worden beperkt of tegen hun zin zorg moeten ondergaan (onvrijwillige zorg); de rechtsbescherming geldt niet alleen in instellingen, maar ook in de thuissituatie of in kleinschalige woonvormen; voorheen geregeld in de Wet Bopz; inwerkingtreding 1 januari 2020
Zie ook
BOPZ
ernstig nadeel
vrijheidsbeperking
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 

© 2021 Stimulansz