logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

partneropname
verblijf in bepaalde gevallen in dezelfde instelling door de niet-geïndiceerde partner van iemand die geïndiceerd is voor opname in een instelling vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening; betaald vanuit de Wlz
Ook wel
verblijf niet-geïndiceerde partner
Algemener begrip
verblijf
 

© 2021 Stimulansz