logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

partneropname
verblijf in bepaalde gevallen in dezelfde instelling door de niet-ge´ndiceerde partner van iemand die ge´ndiceerd is voor opname in een instelling vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening; betaald vanuit de Wlz
Ook wel
verblijf niet-ge´ndiceerde partner
Algemener begrip
verblijf
 

© 2019 Stimulansz