logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgverleningsovereenkomsten
schriftelijke overeenkomsten waarin de zorgaanbieder zich jegens de cliënt verbindt tot het leveren van zorg; de overeenkomst bevat de rechten en plichten van de zorgaanbieder en de cliënt; wordt opgesteld bij aanvang van de zorgverlening, naast een zorgplan  

© 2021 Stimulansz