logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

personenalarmering
alarmeringssysteem in woningen van ouderen of mensen met een beperking waarmee zij in geval van nood hulp van een mantelzorger of een professional kunnen inroepen; gericht op langer zelfstandig wonen
Opmerking
zowel het alarmeringssysteem als de ingeroepen hulpverlening
Ook wel
alarmopvolging
Algemener begrip
domotica
praktische dienstverlening
Specifieker begrip
professionele alarmopvolging
sociale alarmering
Zie ook
alarmeringssystemen
 

© 2021 Stimulansz