logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

woon-zorgzones
wijken met een buitengewoon voorzieningenniveau voor ouderen en mensen met een beperking; omvat een aanbod van levensloopgeschikte woningen en zorgwoningen, 24 uurszorg, woon-zorgarrangementen en een veilige en barrièrevrije leefomgeving
Algemener begrip
woonservicegebieden
woonzorg
Zie ook
integrale teams
 

© 2021 Stimulansz