logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

burn-out
verschijnsel van emotionele uitputting, depersonalisatie en een gevoel van verminderde persoonlijke bekwaamheid ten gevolge van langdurige overbelasting op het werk
Zie ook
overspannenheid
stress
werkdruk
 

© 2019 Stimulansz