logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

ervaringsprofielen
profielen die laten zien over welke kwaliteiten mensen beschikken ten opzichte van een landelijke standaard (zoals een diploma) zonder dat er een formele beoordeling heeft plaatsgevonden; mensen brengen deze informatie zelf in kaart onder deskundige begeleiding en deze kan dienen als opstap naar een ervaringscertificaat
Zie
EVC
 

© 2021 Stimulansz