logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"S"

systeemgericht werken
aanpak in de hulp- en zorgverlening waarbij zowel de cliënt (als individu) als het (hele) sociale systeem waarin hij functioneert, betrokken wordt
Ook wel
systeemgerichte zorg
Specifieker begrip
Eigen Krachtconferenties
familiebenadering
Zie ook
sociale netwerken
 

© 2021 Stimulansz