logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"F"

familiebenadering
aanpak waarbij zowel het individu als de familie betrokken wordt
Algemener begrip
systeemgericht werken
Zie ook
cliëntsysteem
familiebeleid
 

© 2021 Stimulansz