logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

participatie
deelname van (groepen) burgers aan de samenleving, zoals het hebben van werk, volgen van onderwijs, verrichten van vrijwilligerswerk en betrokken zijn bij leefbaarheid van de eigen omgeving, op een voor de persoon zinvolle manier
Ook wel
sociale participatie
Specifieker begrip
familieparticipatie
vrijwillige inzet
Zie ook
actief burgerschap
inclusie
maatschappelijke ondersteuning
maatwerkvoorzieningen
 

© 2021 Stimulansz